Sara Niklasson

musiker, låtskrivare, sångpedagog

Sara Niklasson föddes i Uppsala, växte upp i Småland och har nu sin bas i Stockholm. Måhända har hennes geografiska bredd haft inverkan på den musikaliska; Saras projekt är av mycket varierande karaktär. Det har nämligen aldrig legat för henne att nischa sig, varken genre- eller instrumentmässigt. Under åren har detta vuxit till hennes kanske största styrka.


Titta runt för att ta del av Saras verksamhet!